Ochrona danych osobowych przy składaniu zamówień

Na potrzeby realizacji zamówienia przetwarzane są dane osobowe.
Zgodnie z art. 13 ust. 1 i ust. 2 ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r. informuję, iż:

 1. Administratorem Pani/Pana danych osobowych jest:

  icards24 Marta Wabik
  ul. Nyska 84/13
  50-505 Wrocław

 2. Pani/Pana dane osobowe przetwarzane będą w celu realizacji zamówienia na podstawie umowy kupna-sprzedaży.
 3. Odbiorcami Pani/Pana danych osobowych będą firmy pocztowe i kurierskie a także brokerzy usług pocztowych i kurierskich, dla celów dostarczenia przesyłki.
 4. Pani/Pana dane osobowe nie będą przekazywane do państw trzecich ani organizacji międzynarodowych.
 5. Pani/Pana dane osobowe będą przechowywane przez okres do roku po zakończeniu realizacji zlecenia.
 6. Posiada Pani/Pan prawo dostępu do treści swoich danych oraz prawo ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania, prawo do przenoszenia danych, prawo wniesienia sprzeciwu, prawo do cofnięcia zgody w dowolnym momencie bez wpływu na zgodność z prawem przetwarzania, którego dokonano na podstawie zgody przed jej cofnięciem;
 7. Ma Pan/Pani prawo wniesienia skargi do organu nadzorczego jakim jest GIODO, gdy uzna Pani/Pan, iż przetwarzanie danych osobowych Pani/Pana dotyczących narusza przepisy ogólnego rozporządzenia o ochronie danych osobowych z dnia 27 kwietnia 2016 r.;
 8. Podanie przez Pana/Panią danych osobowych jest warunkiem zawarcia umowy. Nie jest Pan/Pani zobowiązana do podawania danych, ale konsekwencją ich niepodania będzie niemożność realizacji zamówienia.
 9. Pani/Pana dane nie będą przetwarzane w sposób zautomatyzowany, nie posłużą również do celów profilowania.